Asfyxie - smoring

smoring
Nieuwsbericht gepost op 31/08/2018

Wanneer men over de term ‘asfyxie’ spreekt, gaat het over een belemmering van de luchtwegen hetgeen ertoe zal leiden dat er geen zuurstoftoevoer meer naar de organen kan aangeleverd worden. Er zijn verschillende vormen van verstikking: verdrinking, smoring, ophanging, strangulatie, dooddrukking en tot slot asfyxie door het inademen van toxische gassen.


Smoring met een zacht voorwerp is niet eenvoudig te detecteren. 
De manier van overlijden bij smoring kan zowel moord, zelfmoord of accidenteel zijn. 

Smoring

In de vorige bijdrage sprak ik over verdrinking, één van de verschillende vormen van verstikking.

Ook bij smoring is er een belemmering van de luchtwegen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een hand of zacht voorwerp over de mond en de neus gehouden wordt en zodoende de ademhaling wordt verhinderd: er dringt niet genoeg zuurstof door tot in de diepere luchtwegen. Men kan ook een plastic zak over het hoofd trekken, al-dan-niet met toxische (bedwelmende) gassen gevuld zoals ether, benzinedampen, lachgas. Tot slot is er ook sprake van smoring als een voorwerp diep in de keelholte geduwd wordt. Wanneer een knevel gebruikt wordt, zal door emotionele druk de adrenaline stijgen, waardoor de slijm- en speekselklieren overmatig beginnen te werken. Dit gaat gepaard met braakreflexen en zal leiden tot de vorming van een prop in de neusholte waarbij deze afgesloten wordt. Hetzelfde principe geldt voor een bijzondere vorm van diepe smoring, namelijk de bolusdood: door gulzig te eten, of door het overmatig nuttigen van alcohol tijdens de maaltijd, kan het voorkomen dat het strottenhoofd niet goed afgesloten wordt en het voedselbrokje in de keelholte vastgeraakt hetgeen resulteert in een acute hartstilstand. 

Bij verstikking door smoring zijn er geen sporen zichtbaar zoals rood- of blauwverkleuring van het gelaat, noch zijn er Tardieuvlekken te bespeuren. Het lichaam heeft wel een lijkbleke kleur omdat de dood snel intreedt daar er geen mechanische druk op de halsaders werd toegebracht. 

Smoring met een zacht voorwerp is niet eenvoudig te detecteren; bij smoring met de handen kan men nagelindrukken en/of schrammen opmerken op het gelaat. Bij smoring door een voorwerp tot slot kan men in de keelholte de prop bij autopsie preleveren. 

De manier van overlijden bij smoring kan zowel moord, zelfmoord of accidenteel zijn. In het geval van laatstgenoemde kan er tevens sprake zijn van auto-erotische asfyxie doch dient men dit met de nodige voorzichtigheid te benaderen teneinde het geen verdoezelde moord blijkt.  

Foto: Kera Robson (CC BY-NC-ND 2.0)