Over Eva

1227132673_3e83b6954d_b

Opleiding

 • Mijn opleiding heb ik genoten aan de UGent, waar ik mijn Kandidatuur in de Psychologie behaalde aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 
 • Ik heb vervolgens mijn Master in de Criminologische Wetenschappen behaald aan de Faculteit Rechten, UGent in 2007. 
  • Mijn thesis was getiteld “Kan men de agonale stress meten bij slachtoffers van gewelddelicten?” 
  • Stage liep ik, onder supervisie van Prof. Dr. Dirk Van Varenbergh, op de dienst Anatomo-Pathologie van het UZ Brussel. 
 • In een aanvullende studie heb ik het getuigschrift ‘Autopsie-assistent’ behaald aan Erasmus Brussel/VUB in het academiejaar 2008-2009. 
 • In 2019 heb ik met succes de opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" afgerond. Deze studie beantwoordt volledig aan de door de wet en het KB voorgeschreven opleidingsvereisten voor de juridische kennis met het oog op de registratie als gerechtsdeskundige in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.
 • Permanente bijscholing is een vereiste om op de hoogte te blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen in het medico-legale vakgebied.

Werkervaring

 • In 2009 werd ik als wetenschappelijk medewerker aangeworven op de Vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde, UGent. Onder leiding van Em. Prof. Dr. Michel Piette kreeg ik de mogelijkheid om een onderzoeksproject op te starten. Het onderzoek had als doel de omvang en significantie van een eventuele terugval van de forensische autopsie in kaart te brengen. Een eerste ruwe telling van de autopsiedossiers, in het medico-legaal archief van de UGent, tijdens een verkennende onderzoeksfase liet een dalende trend zien. De bestudeerde periode, 1935 – 2010, omvatte 9700 dossiers waaruit de relevante variabelen in een dataset werden verzameld. Geografisch was er representativiteit voor de volledige provincies Oost- en West-Vlaanderen. 
 • Tijdens dit onderzoeksproject verdiepte ik me in het fenomeen ‘moord gevolgd door zelfmoord’, hetgeen resulteerde in een internationale publicatie in Medicine, Science and the Law in 2014. 
 • In maart 2015 werd ik als 'forensisch expert' geselecteerd en opgenomen in de databank van de VRT. 
 • Op 1 oktober 2016 besliste ik om op zelfstandige basis mijn forensische deskundigheid uit te besteden aan justitiële en politiediensten. 
 • Sinds 2020 draag ik de titel van beëdigd gerechtsdeskundige (in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen) voor het domein 'medico-legale expertise'.