Moord gevolgd door zelfmoord

6492188397_83d3444819_b

Een retrospectieve studie van moord gevolgd door zelfmoord aan het Forensisch Instituut UGent, België : 1935 – 2010. Eva De Koning en Michel Piette 

Samenvatting:  

Moord gevolgd door zelfmoord (M-ZM) is eerder een zeldzaam fenomeen dat in verschillende landen reeds bestudeerd werd. Vorige studies tonen aan dat daders van M-ZM voornamelijk mannen zijn die een intieme relatie onderhouden. Amoureuze jaloezie is veelal het motief om tot M-ZM over te gaan. Het gebruik van vuurwapens is de meest gebruikte manier om een partner en/of kind(eren) te vermoorden. Over het algemeen, zijn vrouwen meestal het slachtoffer. Het doel van deze studie is de identificatie en detectie van M-ZM in het gerechtelijk arrondissement Gent en de omliggende gebieden, daar er omtrent dit fenomeen nog geen onderzoek in België verricht werd. 


  • Over een 75-jarige periode werd een totaal van 80 M-ZM incidenten geregistreerd, bestaande uit 176 individuen. 
  • Zesentachtig percent van de daders waren mannen, en 14% waren vrouwen. 
  • M-ZM werd meestal voltrokken met vuurwapens. 
  • Het hoofdmotief van de daders om over te gaan tot M-ZM is amoureuze jaloezie (56%), gevolgd door familiale, financiële en sociale stressoren (27%). Aanvullend werden drie types van M-ZM geselecteerd (bv. echtelijke moord-zelfmoorden, filicide-zelfmoorden, en familicide-zelfmoorden).  
  • Onze resultaten laten verschillen zien in deze types van M-ZM waarin het motief van jongere koppels amoureuze jaloezie betreft; terwijl bij oudere koppels het prominente motief mercy killing was; meestal vermoordden vrouwen hun kinderen en enkel mannen pleegden familicides. 
  • Tot slot werd de evolutie tijdens deze tijdsperiode bestudeerd.