Scherp geweld

Knife
Nieuwsbericht - Gepost op 19/03/2019

Onder ‘scherp geweld’ worden drie types van verwondingen verstaan: snijwonden, steekwonden en hakverwondingen.


Snijdend geweld

Bij snijwonden is de lengte van de verwonding groter, in verhouding tot de diepte en breedte van de wonde in de huid. De wondranden zijn gewoonlijk glad en één van de randen eindigt meestal op een ‘staartje’. Snijwonden worden doorgaans met een mes aangebracht (foto links), maar het kan eveneens met glasscherven gebeuren (foto rechts). 
 
Dit type verwondingen kan accidenteel verkregen worden. Forensisch gezien kunnen snijwonden ook gezien worden bij moord en bij zelfmoord. Bij een keeloversnijding worden de halsbloedvaten doorgesneden, afhankelijk van het type bloedvat (slagader of ader) zal men respectievelijk een spuitend bloedvat dan wel een lopende bloedstroom aantreffen. Soms ziet men bij zelfmoord ook “hesitation cuts”: dit zijn oppervlakkige insnijdingen die wijzen op een aarzeling, doch is het niet absoluut bewijzend voor zelfmoord. Wat betreft automutilatie met een scherp snijdend voorwerp, kan men opmerken dat snijwonden op bereikbare lichaamsdelen worden aangebracht.
 
Cave : De ‘op snijwonde gelijkende kneuswonden’ zijn scheurwonden ter hoogte van de behaarde hoofdhuid boven het schedelbot waarbij men een gekneusde of geschaafde wondzoom kan aantreffen, rafelige wondranden en weefselbruggetjes in de diepte van de wonde. Dit wordt verder besproken in een volgende bijdrage aangaande “stomp geweld”.  

Stekend geweld


Bij stekend geweld dient er rekening gehouden te worden met volgende karakteristieken: de afmetingen (de wonddiepte is groter dan de wondlengte); de richting (schuin, op- of neerwaarts,…); de identiteit van het wapen (lengte vs. breedte lemmet, één- of tweesnijdend lemmet,…) en de kracht die nodig is om de steekverwonding aan te brengen. 


Wat de kracht betreft, wordt er enerzijds gelet op de tipscherpte van het mes: hoe scherper, hoe minder kracht er moet gezet worden. Een verwonding toegebracht met een stomp mes daarentegen zal meer kracht nodig hebben. Anderzijds is de kinetische energie belangrijk: de overgedragen energie op het mes of de dolk zal de snelheid waarmee het mes in het lichaam binnendringt mee bepalen. Zo zal een bewegend lichaam er mee voor zorgen dat de steekwonde dieper zal zijn. De elasticiteit van de huid speelt ook een rol: een scherp mes dat tussen twee ribben gestoken wordt, vereist minder kracht omdat de huid daar meer gespannen staat. Men kan het vergelijken met een opgespannen trommelvel. In de buikregio daarentegen liggen meer onderhuidse spieren zodat het mes meer kracht nodig heeft om hierdoor te raken. 

De manier van overlijden is voornamelijk moord: bij veelvuldige steekwonden zal men langzaam doodbloeden. Afhankelijk welke inwendige letsels werden veroorzaakt kan het slachtoffer nog bepaalde handelingen doen (handelsbekwaamheid) zoals zich verweren, wegkruipen,... . Na de dood kan het voorkomen dat de dader nog post-mortem steken toedient aan het slachtoffer. Zelden worden steekwonden aangetroffen in accidentele omstandigheden. Bij zelfmoord ziet men soms auto-destructieve steekwonden ter hoogte van de hartstreek. Ook daar kunnen hesitation cuts/stabs voorkomen. 

Mogelijke forensische vragen die men kan stellen bij steekletsels: 

  • “Wat was de overlevingsduur/handelsbekwaamheid na de steekverwonding?” 
  • “Hoeveel kracht was er nodig om dit letsel te veroorzaken?” 
  • “Hoe diep is de steekwonde en wat is de steekrichting?”
  • … 


Tot slot vermeld ik volledigheidshalve nog de hakverwondingen hetgeen een combinatie van scherp trauma en stomp geweld omvat. 


Bij alle verwondingen toegebracht door scherp geweld dient bij het slachtoffer gelet te worden op afweer- en verweerletsels: enerzijds ziet men verwondingen ter hoogte van de handen en/of onderarmen (meestal pinkzijde van de arm) doordat handen voor de borst, nek of hoofd worden gebracht. Anderzijds kan men het mes ook proberen vast te nemen, waarbij het slachtoffer wonden ter hoogte van de duim zal hebben. 


Bron foto snijwonde links : A. Alhammadi 

Bron foto snijwonde rechts: A. Abdouli  

Bron foto steekwonde : Todd Grey